DANH MỤC

Bảng Giá Xe Mới Cập Nhật

Stt LOẠI XE Ô TÔ HYUNDAI Mã SP Khuyến mãi Giá Ðại lý 10% Phí BH Phí làm xe Tổng
1 Grand i10 - 5 cửa, 1.0 MT base ( no CD) CKD 340.000.000 34.000.000 9.180.000 7.000.000 390.180.000
2 Grand i10 - sedan, 1.2MT, base (no CD) CKD D141 370.000.000 37.000.000 9.990.000 7.000.000 423.990.000
3 Grand i10 - 5 cửa, 1.0MT CKD G042 25.000.000 380.000.000 38.000.000 6.080.000 7.000.000 431.080.000
4 Grand i10 - 5 cửa, 1.0AT CKD G042 25.000.000 405.000.000 40.500.000 6.480.000 7.000.000 458.980.000
5 Grand i10 - 1.2 MT CKD G044 40.000.000 410.000.000 41.000.000 6.560.000 7.000.000 464.560.000
6 Grand i10 - 1.2 AT CKD 40.000.000 435.000.000 43.500.000 6.960.000 7.000.000 492.460.000
7 Grand i10 - sedan, 1.2MT CKD G130 20.000.000 410.000.000 41.000.000 6.560.000 7.000.000 464.560.000
8 Grand i10 - sedan, 1.2AT CKD G131 20.000.000 435.000.000 43.500.000 6.960.000 7.000.000 492.460.000
9 i20 Active 1.4 -AT D100 30.000.000 621.075.000 62.107.500 9.937.200 7.000.000 700.119.700
10 Accent - Blue 1.4 MT GA48 40.000.000 551.250.000 55.125.000 8.820.000 7.000.000 622.195.000
11 Accent - Blue 1.4 CVT GA47 40.000.000 614.250.000 61.425.000 9.828.000 7.000.000 692.503.000
12 Accent - 5 cửa 1.4 CVT GA49 40.000.000 588.000.000 58.800.000 9.408.000 7.000.000 663.208.000
13 Elantra 1.6 - MT CKD M615 50.000.000 615.300.000 61.530.000 9.844.800 7.000.000 693.674.800
14 Elantra 1.6 - AT CKD M616 60.000.000 689.000.000 68.900.000 11.024.000 7.000.000 775.924.000
15 Elantra 2.0 - AT CKD M617 70.000.000 739.200.000 73.920.000 11.827.200 7.000.000 831.947.200
16 Sonata 2.0 - AT G090 30.000.000 1.044.120.000 104.412.000 16.705.920 7.000.000 1.172.237.920
17 Creta 1.6 - AT - Xãng 50.000.000 811.125.000 81.112.500 12.978.000 7.000.000 912.215.500
18 Tucson 2017 2.0 AT CKD - Tiêu chuẩn - Xãng 85.000.000 845.000.000 84.500.000 13.520.000 7.000.000 950.020.000
19 Tucson 2017 2.0 AT CKD - Ðặc biệt - Xãng 92.000.000 920.000.000 92.000.000 14.720.000 7.000.000 1.033.720.000
20 Tucson 2017 2.0 AT CKD - Ðặc biệt - Dầu 130.000.000 1.020.000.000 102.000.000 16.320.000 7.000.000 1.145.320.000
21 Tucson 2017 1.6 AT CKD - Xãng tãng áp G715 98.000.000 980.000.000 98.000.000 15.680.000 7.000.000 1.100.680.000
22 Santa Fe 2016 2.4 AT 2WD CKD - Xãng G728 202.000.000 1.100.000.000 110.000.000 17.600.000 7.500.000 1.235.100.000
23 Santa Fe 2016 2.2 AT 2WD CKD -Dầu G078 180.000.000 1.150.000.000 115.000.000 18.400.000 7.500.000 1.290.900.000
24 Santa Fe 2016 2.4 AT 4WD - Ðặc biệt G078 230.000.000 1.250.000.000 125.000.000 20.000.000 7.500.000 1.402.500.000
25 Santa Fe 2016 2.2 AT 4WD - Ðặc biệt G080 230.000.000 1.300.000.000 130.000.000 20.800.000 7.500.000 1.458.300.000
26 Starex 2.4 MT 6 chỗ 2017 - Máy xãng G080 10.000.000 790.650.000 79.065.000 12.650.400 7.500.000 889.865.400
27 Starex 2.5 MT 6 chỗ - Máy dầu DHEJ 10.000.000 815.850.000 81.585.000 13.053.600 7.500.000 917.988.600
28 Starex 2.4 MT 9 chỗ 2017 - Máy xãng DHEK 10.000.000 933.240.000 93.324.000 14.931.840 7.500.000 1.048.995.840
29 Starex 2.5 MT 9 chỗ - Máy dầu DHEK 10.000.000 975.000.000 97.500.000 15.600.000 7.500.000 1.095.600.000
30 Starex 2.4 AT 9 chỗ 2017 - Máy xãng GJLM 10.000.000 1.005.900.000 100.590.000 16.094.400 7.500.000 1.130.084.400
31 Starex cứu thương 2.4MT 2017 - Máy xãng GJLM 10.000.000 671.685.000 67.168.500 13.433.700 7.500.000 759.787.200
32 Starex cứu thương 2.5MT - Máy dầu DHJP 10.000.000 698.940.000 69.894.000 13.978.800 7.500.000 790.312.800
33 Starex 2.4 AT Limousine 2017 - Máy xãng DHJP 10.000.000 1.514.730.000 151.473.000 30.294.600 7.500.000 1.703.997.600

0913.437.237